Göteborg och Bohuslän distrikt

Göteborg och Bohuslän distrikt

Besök från Östfold/Halden 25 augusti

Hej!
vi fortsätter vårt samarbete över gränsen till Norge och har för den 25 augusti planerat en dag med Östfold/Halden i Kungälv med föredrag, besök på Fästningen bl.a. Mer info kommer efter semestern.