Tillställning

Viskonsert med kör för att fira Finland 100 år

Kören under ledning av Magnus Wassenius med orkester framför finländska visor. I Mimers Hus, Kungälv. Kungälvs Kommun står som arrangör tillsammans med Finlandssvenska Föreningen och Föreningen Norden Göteborg/Bohuslän. Kl. 15.00. Nils Zandhers berättar om Finlands 100 år. Inkl paus.