Göteborg och Bohuslän distrikt

Göteborg och Bohuslän distrikt

Styrelse

Ordförande

Kent Olsson
Tel: 0523-126 64, 070 2003073
Mejl: kentb.olsson@telia.com

Viceordförande

Karl-Axel Wikström
Tel: 0525 21441, 070-593 74 20
Mejl: karl-axel.wikstrom@telia.com

Sekreterare

Gunn Wallin
Tel: 0300-188 68, 070-17 14 418
Mejl: gunn.wallin@telia.com

Ledamöter

Jan Lund
Tel: 0522 644416
Mejl: jan.lund41@gmail.com

Erling Alriksson
Tel: 031 7951568, 073-4039094
Mejl: erling.alriksson1@telia.com

Erland Erntell
Tel: 0524 21010, 070-260 95 27

Tove Rosendal
Tel: 0523 128 22
Mejl: tove.rosendal@sprak.gu.se