Göteborg och Bohuslän distrikt

Göteborg och Bohuslän distrikt

Styrelse

Ordförande

Kent Olsson
Tel: 0523-126 64, 070 2003073
Mejl: [email protected]

Viceordförande

Karl-Axel Wikström
Tel: 0525 21441, 070-593 74 20
Mejl: [email protected]

Sekreterare

Gunn Wallin
Tel: 0300-188 68, 070-17 14 418
Mejl: [email protected]

Ledamöter

Jan Lund
Tel: 0522 644416
Mejl: [email protected]

Erling Alriksson
Tel: 031 7951568, 073-4039094
Mejl: [email protected]

Erland Erntell
Tel: 0524 21010, 070-260 95 27

Tove Rosendal
Tel: 0523 128 22
Mejl: [email protected]